Д и м я т

Категория: Димят
Сортът димят е стар местен сорт. Това е водещият бял сорт в Източния черноморски район на България (около Варна, Поморие, Преслав и Плиска), като се среща още по Родопската яка, Хасково и Ивайловград, и района около Чирпан.

Показване на единичен резултат