Г р ю н е р В е л т л и н е р

Категория: Грюнер Велтлинер
Грюнер Велтлинер е най-значимият бял винен сорт в Австрия е Grüner Veltliner, който най-вероятно произлиза от кръстосване с Траминер. Вторият родител остава непотвърден, но се смята, че е вековен сорт, открит в Сейнт Джорджен в Бургенланд.Този сорт грозде е именуван на мястото на откриването му, тъй като след генетични изследвания не може да се припише на нито един известен сорт. През 50-те години на миналия век става най-широко засажданият сорт грозде в Австрия поради въвеждането на системата за обучение на Ленц Мозер Hochkultur (Висока култура). Grüner Veltliner доставя всички нива на качество – от леки вина с киселинен тон до силно узрели вина Prädikat. Мястото и добивът са от решаващо значение за качеството. Предпочитат се пикантни, пиперливи версии; както и версиите, показващи нотки на костилкови плодове.